28 Ocak 2014

Akaryakıtta Ulusal Marker Denetimlerine İlişkin ÖTV Tebliği


Akaryakıtta Ulusal Marker Denetimlerine İlişkin ÖTV Tebliği
Bilindiği üzere Petrol Piyasası Kanunu ile getirilen uygulama kapsamında ülkemizde satışı yapılan akaryakıtlarda “ulusal marker” uygulaması zorunlu hale getirilmiş olup halihazırda uygulaması devam etmektedir. Buna göre ülkemizde satılan akaryakıtların tümünde ayırıcı bir madde bulunmakta, yakıttan numune alınarak yapılan basit testlerde markerin varlığı ile akaryakıtın Türkiye’de satışı yapılan uygun standartta bir yakıt olup olmadığının kontrolü ilgili birimlerce yapılabilmektedir.

Öte yandan sektörümüz, ürettiği hizmetin uluslararası olması ve teknik olarak ülkemizden alınan akaryakıt ile hizmetin tümünün sunulabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle birçok ülkeden de akaryakıt temin etmektedir. Bu durum Gümrük mevzuatı ve mali mevzuat (KDV/ÖTV) içerisinde de tanımlanmış ve sektörümüzün istisnai durumuna ilişkin düzenlemeler getirilmiş, 11 sıra numaralı ÖTV Tebliğinde de bu durumun uygulamasına ilişkin hususlar açık şekilde ifade edilmiştir.

Ancak 28.11.2013 tarihinde yayınlanan 27 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğiyle getirilen yeni düzenleme ile; ulusal marker eklenme zorunluluğu getirilen mallarda ulusal marker bulunmadığı veya standartlara uygun markeri olmadığının tespiti halinde, bu malları aracında, işyerinde veya herhangi bir yerde bulunduranlar adına malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre re ’sen ÖTV tarh edileceği ve bu tarhiyata ayrıca vergi zıyaı cezası uygulanacağı açıklanmıştır.

Gelinen noktada; 11 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile izin verilen yurt dışından aldıkları 550 litre akaryakıt ile yurda giriş yapan TIR araçlarının, ulusal marker denetimi kapsamında yapılması olası denetimlerde herhangi bir cezai işleme maruz kalmaması için, talep halinde yetkililere ibraz edilmek üzere, yurtdışından temin edilmiş ve ulusal markeri olmayan akaryakıtın alımına ilişkin tevsik edici evrakın (fatura/irsaliye vb.) araçlarda bulundurulmasında yarar olacağı değerlendirilmektedir.

İlgili tebliğe aşağıdaki dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.


Bu haber : 369 kez izlenmiştir

Bu sayfa : 13444 kez ziyaret edilmiştir.