28 Ocak 2014

Hatırlatma! Taşıtlar Üzerindeki “Logo ve Amblem” Uygulamaları


 

Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 28’inci maddesi uyarınca, A, B1, B2, C2, C3, D1, D2, L, M, N ve P türü yetki belgesi sahipleri, unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
 
Konu ile ilgili olarak, önceki dönemlerde yapılan denetimler ve buna yönelik cezai işlemler kapsamında, yaşanan sorunlara ilişkin Derneğimiz girişimleri sonucunda uygulamaya yönelik değişiklikler sektörümüzün malumlarıdır.
 
Bilgi edinilmesi amacıyla, bahse konu Derneğimiz duyurusu ve konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü yazısı ilişikte yer almaktadır.
 
08.08.2011 Tarihli UND Duyurusu:
 
Derneğimiz tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuş ve Uluslararası taşımacılık yapma yetkisine (C2, L2, M3, R2) sahip firmaların Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 28 inci maddesi doğrultusunda, araçlarına kendi isim, logo ve amblemlerini yazdırma zorunluluklarının bulunduğu ancak trafik zabıtasınca yapılan yol kenarı denetimlerinde araçların üzerinde bulunan isim, logo ve amblemlerinden dolayı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26. Maddesi gereğince cezai işlem uygulandığı, araçlara verilen bu tür cezaların engellenmesi ve konu ile ilgili olarak trafik kuruluşlarının bilgilendirilmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgiye göre;         
 
  1. A,B,C,D,L,M,N ve P türü yetki belgesi sahipleri, kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az 1 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorunda olduklarından, bu kısa unvanların araç tescil belgelerine işletmesine ve bu amaçla araç muayene istasyonlarına tespit muayenesi için gitmelerine gerek bulunmadığını, 
  1. Trafik zabıtasınca karayolunda yapılan denetimlerde, birinci maddede belirtilen yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların taşıt kartlarının kontrol edilerek;
  1. Araç üzerinde bulunan kısa unvan ile taşıt kartında belirtilen kısa unvanın aynı olduğunun anlaşılması halinde bir cezai işlem uygulanmamasının,
  1. Araç üzerinde bulunan kısa unvan ile taşıt kartında belirtilen kısa unvanın farklı olduğunun anlaşılması halinde; Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 76 ıncı maddesi gereğince İhlal Tespit Tutanağı düzenlenerek ilin bağlı bulunduğu Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi, ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ekinde yer alan 2 sayılı cetvele aykırılık teşkil ettiğinden 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/2 nci maddesinden cezai işlem uygulanmasının,
  1. Araç üzerinde kısa unvan olmasına rağmen taşıt kartında kısa unvanın yazılmamış olması durumu Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 13 ncü maddesi 15 nci fıkrasına aykırılık teşkil edeceğinden, aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi gereğince “İhlal Tespit Tutanağı” düzenlenerek ilin bağlı bulunduğu Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne gönderilmesinin,
  1. Araç üzerinde kısa unvan yazılı olmamasına rağmen taşıt kartında kısa unvanın yazılmış olması halinde, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 76 ncı maddesi gereğince İhlal Tespit Tutanağı düzenlenerek ilin bağlı bulunduğu Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne gönderilmesinin, uygun olacağı değerlendirilmiştir.


Bu haber : 333 kez izlenmiştir

Bu sayfa : 13445 kez ziyaret edilmiştir.